Nytt datum för publicering av halvårsrapport

OMNICAR Holding AB meddelar härmed att bolagets halvårsrapport för perioden 2017-01-01 –
2017-06-30 senareläggs. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 15 augusti
2017, nytt datum är den 30 augusti 2017.

Menu