OmniCar Holding AB: Nyemissionen inför planerad notering övertecknad

Den 22 juni 2017 avslutades teckningstiden i OmniCar Holding AB:s (”OmniCar”) nyemission om högst cirka 14 MSEK
inför planerad notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till totalt cirka 27 MSEK, motsvarande en total
teckningsgrad om cirka 193 procent. Genom nyemissionen tillförs OmniCar cirka 700 nya aktieägare och cirka 14
MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1,3 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den
28 juni 2017. Första dag för handel på AktieTorget är beräknad att bli den 13 juli 2017.

Menu