Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 13 juli.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande: OMNICAR’s affärsidé är att utveckla en teknologiplattform för bilbranschen. Teknologiplattformen består av en molnlösning vilken bilimportörer, bilåterförsäljare och verkstäder kan köpa licenser till. Vidare arbetar Bolaget med onlinemarknadsföring och hemsideoptimering inom bilbranschen.

Fullständigt bolagsnamn: OMNICAR Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 559113-3987
Aktiens kortnamn: OMNI
Aktiens ISIN-kod: SE0009997331

Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 8,4 MSEK.

Menu