OmniCar Holding AB (”OmniCar”) meddelar idag, den 27 juni 2017, att Claus T. Hansen nu har registrerats som bolagets VD hos Bolagsverket. Vidare har Stig Jensen registrerats som en av bolagets styrelseledamöter hos Bolagsverket. Härutöver har Mikkel Lippmann registrerats som vice VD i bolaget hos Bolagsverket.

I memorandum publicerat i juni 2017 beskrevs Claus T. Hansen som tillträdande VD i OmniCar. Detta beslut har nu registrerats hos Bolagsverket. Vidare har Stig Jensen registrerats som styrelseledamot och Mikkel Lippmann som vice VD i bolaget.

Menu