195/17 – OMNICAR Holding AB noteras på AktieTorget den 13 juli 2017
Första handelsdag på AktieTorget för OMNICAR Holding AB:s aktie är den 13 juli 2017. Kortnamnet för aktien är OMNI.

Menu