Via det 100 %-ejede datterselskab OmniCar A/S har
OmniCar Holding AB udviklet en softwareløsning,
der skaber øget salg og loyalitet inden for
bilbranchen. Allerede på nuværende tidspunkt
har platformen genereret en omsætning på over
200 mio. DKK til OmniCars kunder. …

Menu